Diagnoza psychologiczna dzieci

Centrum Diagnozy i Terapii Konsylium wprowadza nowatorskie narzędzie diagnostyczne w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci w wieku 0-9 lat – Karty Oceny Psychoruchowego KORP.

czytaj dalej

Pomoc w trudnościach szkolnych

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na indywidualne i grupowe zajęcia rozwojowe i terapeutyczne. Zajęcia kierujemy do dzieci z różnymi trudnościami szkolnymi, takimi jak stres szkolny, dysleksja, problemy
z koncentracją uwagi, pamięcią, organizacją procesu uczenia się itp.

czytaj dalej

Terapia par i rodzin

W tej formie oddziaływania pomoc uzyskuje para/rodzina, a nie jedynie indywidualna osoba. Terapia par oraz terapia rodzin jest w naszym Centrum prowadzona przez doświadczonego terapeutę rodzinnego.

czytaj dalej

Pomoc logopedy

Trwają zapisy na indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne z logopedą.

Zajęcia przeznaczone są zarówno dla dzieci i młodzieży z wadami wymowy, jak i osób dorosłych (po wypadkach, udarach, operacjach chirurgicznych itp.)

czytaj dalej