Anna Bogacz-Rybczak

anna_bogacz_rybczak

mgr Anna Bogacz-Rybczak: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na UŚ ukończyłam także studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Zajmuję się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z opóźnieniami, deficytami rozwojowymi oraz niepełnosprawnościami, a także zaburzeniami zachowania i emocji.

Na co dzień pracuję jako psycholog szkolny w gimnazjum i liceum z oddziałami integracyjnymi, prowadzę wykłady dla studentów z zakresu psychologii rozwojowej na uczelniach wyższych oraz współpracuję z Wydawnictwem KOMLOGO (tworzenie narzędzi do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, programów terapii oraz pomocy terapeutycznych oraz prowadzenie szkoleń dla psychologów, pedagogów
i logopedów).

Jestem współautorką standaryzowanego narzędzia do badania rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP.