Bez kategorii

Pomoc w trudnościach szkolnych

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na indywidualne i grupowe zajęcia rozwojowe i terapeutyczne. Zajęcia kierujemy do dzieci z różnymi trudnościami szkolnymi, takimi jak stres szkolny, dysleksja, problemy z koncentracją uwagi, pamięcią, organizacją procesu uczenia się itp.

Pomoc logopedy

Trwają zapisy na indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne z logopedą. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla dzieci i młodzieży z wadami wymowy, jak i osób dorosłych (po wypadkach, udarach, operacjach chirurgicznych itp.)