Cennik

Psycholodzy, psychoterapeuci:
Konsultacja 50 min140 zł
Psychoterapia* 50 min140 zł
Psychoterapia przez Skype’a* 50 min150 zł
Diagnoza psychologiczna KORP (0-9 r. ż.)160 zł
Opinia / Zaświadczenie30 zł
Terapia rodzin:
Konsultacja par 90 min180 zł
Konsultacja rodzin 90 min200 zł
Terapia par* 90 min180 zł
Terapia rodzin* 90 min200 zł
Terapia uzależnień:
Konsultacja 50 min110 zł
Terapia* 50 min110 zł
Psychoterapia Grupowa:
360 zł/mc
Pedagodzy:
Diagnoza pedagogiczna 50 min100 zł
Terapia pedagogiczna* 50 min100 zł
Konsultacja wychowawcza 50 min100 zł
Logopeda:
Diagnoza logopedyczna 50 min100 zł
Terapia logopedyczna* 50 min100 zł
Dietetyk:
I wizyta 60 min140 zł
Kolejne wizyty 30 min90 zł
Coaching sportowy:
Indywidualny 50 min110 zł
Grupowycena do ustalenia
Doradca zawodowy:
Konsultacja 50 min100 zł
Zajęcia dla dzieci „Bądź KreaTYwny”
280 zł/mc
Warsztaty ze specjalistami:
Cena do uzgodnienia

* Klient ma możliwość odwołania/przesunięcia umówionego spotkania nie później niż 24 godziny przed planowanym spotkaniem.
W przypadku przekroczenia tego terminu klient uiszcza opłatę za nieodbytą sesję/zajęcia na kolejnym spotkaniu.

W przypadku odwołania sesji przez specjalistę później niż 24 godziny przed umówionym terminem, kolejne spotkanie klient ma gratis.

slaska_karta_seniora

Centrum Konsylium jest partnerem projektu Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora.

Osoby starsze tj. w wieku 60 lat lub więcej mogą skorzystać w naszym Centrum z 10% rabatu na wymienione usługi specjalistyczne: konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową oraz terapię uzależnień.

Dokumentem legitymacyjnym umożliwiającym skorzystanie z rabatu w Centrum Konsylium w ramach projektu jest dowód osobisty.

kdr

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą natomiast liczyć w naszym Centrum na 10% rabatu na usługi specjalistyczne w zakresie: diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapii rodzin, terapii uzależnień, psychoterapii indywidualnej i grupowej, porad dietetyka, coachingu sportowego, doradztwa zawodowego zgodnie z naszym aktualnym cennikiem.