Coaching sportowy

Przygotowanie mentalne, obok przygotowania fizycznego, technicznego i taktycznego, stanowi ważny element optymalnego funkcjonowania zawodnika oraz istotny czynnik w jego rozwoju. W naszym Centrum coachingiem sportowym zajmuje się doświadczony psycholog sportu, członkini Zespołu ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

 

 

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu mentalnemu zawodnik jest wstanie przenieść umiejętności nabyte w trakcie treningu na sytuację startów, lepiej radzi sobie ze stresem i presją związaną z zawodami. Regularny trening mentalny powoduje, że zwiększa się efektywność działań zawodnika, jego pewność siebie oraz kontrola procesów poznawczych, które niejednokrotnie mają bardzo duży wpływ na to,
w jakim stopniu zawodnik wykorzysta swój potencjał. Jest również istotny w procesie rehabilitacji, pomaga zawodnikowi w powrocie do zdrowia po kontuzji lub urazach.

W ramach naszej pracy wykorzystujemy następujące elementy treningu mentalnego:

 • Trening koncentracji
 • Trening relaksacyjny
 • Trening wyobrażeniowy
 • Trening regulacji pobudzenia
 • Trening wyznaczania celów
 • Trening pewności siebie
 • Biofeedback

 

 
Prowadzimy warsztaty zarówno dla drużyn, trenerów, jak i rodziców młodych zawodników.

Oferujemy m.in. warsztaty z zakresu:

 • Motywacji, budowania poczucia własnej skuteczności
 • Radzenia sobie ze stresem
 • Komunikacji w zespole, komunikacji na linii zawodnik-trener, młody zawodnik-rodzice
 • Wspierania młodych zawodników w celu zapewnienia im optymalnego funkcjonowania

Oferta warsztatów jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb i oczekiwań jej uczestników. Dlatego w celu poznania szczegółowej oferty, zapraszamy do kontaktu.