Doradztwo zawodowe

W trosce o wszechstronny rozwój naszych klientów, zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, oferujemy profesjonalne wsparcie dyplomowanego doradcy zawodowego. Zapewniamy:

Konsultacje indywidualne dla:
• uczniów, stojących przed wyborem kolejnego etapu edukacji lub zawodu,
• rodziców,
• osób znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej,
• osób które z różnych względów chcą zmienić zawód,
• osób poszukujących pracy.

Wsparcie doradcy zawodowego to m.in.:
• Pomoc w określeniu swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
• Pomoc w określeniu potencjału zawodowego,
• Tworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD),
• Konfrontowanie samooceny z wymaganiami szkół, zawodów,
• Pomoc w wyborze szkół, kierunku dalszego kształcenia,
• Wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowych przez ich dzieci,
• Wspieranie uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych,
• Przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych,
• Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.