Grażyna Witkowska

certyfikowana psychoterapeutka Gestalt (Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt nr 22; Certyfikat PTPG)

Swoje umiejętności kształciłam w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Od 2009 roku pracuję w Środowiskowym Domu Samopomocy, udzielając pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. Od 2013 roku pracuję w ośrodku rehabilitacyjno- terapeutycznym „Syriusz”, gdzie prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży. W latach 2010-2013 udzielałam pomocy psychologicznej w projekcie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w stowarzyszeniu Aktywne Kobiety. Jestem współzałożycielką Centrum Konsylium.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u Małgorzaty Mączki – certyfikowanej psychoterapeutki (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii), trenerki treningu psychologicznego (PTP, ITG).