mgr Katarzyna Spasińska

Psycholog dzieci i młodzieży, diagnosta, terapeuta, dyplomowany mentor i coach.

 

Od 2017 roku  udzielam wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach, w placówce terapeutycznej dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz w placówkach oświatowych. Od 2018 roku pracuje jako psycholog w placówce oświatowej i medycznej. Obecnie jestem w trakcie studiów doktoranckich.

Ukończyłam studia podyplomowe z mentoringu i coachingu Uniwersytetu SWPS w Katowicach, studia podyplomowe kwalifikacyjne-przygotowanie pedagogiczne w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, studia magisterskie na kierunku psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna GWSH w Katowicach.

W zakresie moich kompetencji leży:

diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych, autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu, ADHD, CAPD, neuropsychologiczna.  Zajmuję się również terapią w zakresie zaburzeń emocjonalnych, adaptacyjnych i opozycyjno-buntowniczych.