Klaudiusz Zajączkowski

klaudiusz_zajaczkowski

mgr Klaudiusz Zajączkowski: pedagog, psychoterapeuta

Jestem absolwentem Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, psychoterapeutą i starszym specjalistą pracy z rodziną. Posiadam 10-letnie doświadczenie w pracy z klientem w indywidualnym kontakcie, jak i w kontakcie grupowym. Prowadzę psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz terapię par, a także konsultacje i szkolenia specjalistyczne dla pracowników pomocy społecznej oraz  superwizje dla asystentów rodziny
i koordynatorów pieczy zastępczej. Jestem prelegentem na konferencjach poświęconych tematyce pracy z rodziną.