mgr Klaudiusz Zajączkowski

pedagog, psychoterapeuta

 

Jestem absolwentem Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, psychoterapeutą i starszym specjalistą pracy z rodziną. Posiadam 10-letnie doświadczenie w pracy z klientem w indywidualnym kontakcie,
jak i w kontakcie grupowym. Prowadzę psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz terapię par, a także konsultacje i szkolenia specjalistyczne dla pracowników pomocy społecznej oraz  superwizje dla asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej. Jestem prelegentem na konferencjach poświęconych tematyce pracy z rodziną.

klaudiusz_zajaczkowski