Lekarz psychiatra

 

W trosce o całościowe podejście do problemów naszych Klientów, zainteresowanym osobom oferujemy kompleksową pomoc lekarza psychiatry.

Diagnoza medyczna jest pomocna w zrozumieniu przyczyn problemów emocjonalnych, społecznych i behawioralnych (związanych
z zachowaniem i funkcjonowaniem). Pozwala przewidzieć, jak dana osoba będzie funkcjonowała w przyszłości. Bywa także niezbędna do określenia wskazówek dla pacjenta, jego rodziny i innych specjalistów zajmujących się daną osobą (terapeutów, nauczycieli itp.)

Leczenie prowadzone przez specjalistę psychiatrę może być jedyną formą terapii. Bardzo często towarzyszy jednak innym działaniom pomocowym.  Niejednokrotnie stanowi niezbędny element prowadzonej psychoterapii, leczenia uzależnień.

 

 

Dzieciom i młodzieży zapewniamy rzetelną pomoc lekarza psychiatry w następujących trudnościach:

 • zaburzenia emocji i zachowania
 • nadpobudliwość psychoruchowa:
  • ADHD
  • ADD
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu:
  • Zespół Aspergera
  • autyzm
 • trudności okresu dorastania
 • nadwaga i otyłość
 • problemy szkolne:
  • trudności z pamięcią  i koncentracją uwagi
  • problemy z organizacją procesu uczenia się
  • tzw. ,,fobia szkolna’’
 • zaburzenia snu (w tym bezsenność, koszmary senne)
 • zaburzenia nastroju (w tym depresja, mania, zaburzenia dwubiegunowe)
 • zaburzenia lękowe (w tym ataki paniki, fobie)
 • zaburzenia odżywiania:
  • anoreksja
  • bulimia
  • ortoreksja
 • uzależnienia, w tym m.in.:
  • uzależnienie od Internetu, komputera, telefonu komórkowego
  • uzależnienie od dopalaczy i innych środków psychoaktywnych
  • uzależnienie od pornografii
 • tiki

 

 

Osobom dorosłym oferujemy skuteczną pomoc specjalisty psychiatry w różnorodnych trudnościach związanych z zachowaniem, emocjami, relacjami społecznymi. Poniżej skrócona lista leczonych problemów:

 • otępienia
 • choroba Alzheimera
 • choroba Parkinsona
 • alkoholizm
 • uzależnienie od leków
 • schizofrenia
 • urojenia
 • zaburzenia nastroju, w tym:
  • depresja
  • mania
  • zaburzenia dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe, w tym
  • ataki paniki
  • fobie
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
  • myśli i czynności natrętne
  • zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD)
  • zaburzenia adaptacyjne
  • hipochondria
  • nerwica serca
  • nerwica żołądka
  • psychogenne bóle głowy, brzucha
  • zgrzytanie zębami (bruksizm)
 • zaburzenia odżywiania:
  • anoreksja
  • bulimia
  • ortoreksja
 • zaburzenia snu:
  • bezsenność
  • sennowłóctwo
  • lęki nocne
 • zaburzenia seksualne:
  • zaburzenia orgazmu
  • wytrysk przedwczesny
  • pochwica
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia zachowania
 • tiki