Marcin Liberacki

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia, mediator

Ukończyłem Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie mediacji na wydziale prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kompetencje psychoterapeutyczne rozwijam podczas Całościowego Czteroletniego Kursu Psychoterapii w nurcie integratywnym akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkiem.

Techniki pracy opieram na podejściu integracyjnym, które daje olbrzymie możliwości dopasowania metod pracy do konkretnego problemu i znalezienie odpowiedniej drogi terapeutycznej dla każdego indywidualnie.

W mojej pracy terapeutycznej ogromne znaczenie ma budowanie relacji z drugim człowiekiem, tworzenie atmosfery wsparcia i zrozumienia oraz świadomości własnych doświadczeń.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsze są dla mnie profesjonalizm oraz stworzenie bezpiecznej przestrzeni.
Swoją pracę poddaję stałej superwizji.