Marta Fiech-Biesiaga

marta_fiech_biesiaga

mgr Marta Fiech-Biesiaga: psycholog sportu

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychologię sportu na Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie. Jestem członkiem Sekcji Psychologii Sportu działającej przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz członkiem Zespołu
ds. Psychologii Komisji Medycznej PKOl.

Od czterech lat pracuję jako psycholog sportu, prowadząc zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Stale poszerzam zakres swojej wiedzy uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach, nie tylko z zakresu psychologii sportu, ale również dziedzin pokrewnych, ściśle związanych ze sportem – takich jak medycyna sportowa, dietetyka sportowa itp. Wiedza ta pozwala spojrzeć na funkcjonowanie zawodnika w szerszym kontekście.

Celem mojej pracy jest z jednej strony lokalizacja rezerw danego zawodnika i ich wykorzystanie w celu poprawy jego funkcjonowania
w sporcie, z drugiej strony przekazanie konkretnych narzędzi pracy i nauczenie zawodnika, w jaki sposób je stosować, by mógł w przyszłości lepiej wykorzystać swój potencjał.