Patrycja Rajzer-Gieszczyk

patrycja_rajzer_gieszczyk

mgr Patrycja Rajzer-Gieszczyk: pedagog, logopeda

Ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną z profilaktyką społeczną na Uniwersytecie Śląskim oraz logopedię z glottodydaktyką na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiadam wieloletnie doświadczenie terapeutyczne, dydaktyczne i wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą. Stale poszerzam swoje kompetencje zawodowe i poszukuję nowych sposobów udzielania skutecznej pomocy.

Spotkania terapeutyczne to dla mnie kontakt z drugim człowiekiem –  oparty na zrozumieniu, zaufaniu i dialogu. W swoich działaniach wzmacniam wiarę ludzi we własne siły, ukazuję im ich dobre strony i potencjał do wykorzystania. Na zajęciach wytwarzam atmosferę bezpieczeństwa, tolerancji i szczerości. Przede wszystkim jednak lubię to, co robię.