Piotr Trautman

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył pedagogikę terapeutyczną. Posiada jedenastoletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi na Warsztatach Terapii Zajęciowej, jako terapeuta zajęciowy. Na co dzień pracuje w Centrum Wsparcia Rodziny
w Pyskowicach
jako asystent rodziny. Aktualnie jest w trakcie całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapeutów Gestalt realizowanego
w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u Agnieszki Glicy.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. W swoją pracę opiera na budowaniu relacji z drugim człowiekiem.