Terapia rodzin

W wielu trudnych sytuacjach, w których rozważane jest podjęcie psychoterapii, zalecana jest terapia rodzin lub terapia par. W tej formie oddziaływania pomoc uzyskuje para/rodzina, a nie jedynie indywidualna osoba. Terapia par oraz terapia rodzin jest w naszym Centrum prowadzona przez doświadczonego terapeutę rodzinnego.

 

 

Terapia rodzin jest formą psychoterapii, a głównym jej założeniem jest traktowanie rodziny jako systemu całościowego, w którym problem czy choroba danej osoby ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich członków rodziny.

Terapia rodzin jest przede wszystkim zalecana w rodzinach, w których dziecko, nastolatek lub młody dorosły ma trudności
z funkcjonowaniem w szkole, środowisku rodzinnym lub społecznym. Jest to skuteczna forma oddziaływania, ponieważ obejmuje swą pomocą wszystkich członków rodziny, a nie tylko osobę, u której obserwuje się niepokojący objaw (np. zaburzenia odżywania u nastolatka lub zachowania agresywne u dziecka).

Terapia rodzin jest adresowana do osób, które rozpoznają:

 • trudności wychowawcze związane z dziećmi,
 • niepowodzenia dziecka w zakresie nauki (niezwiązane z nieprawidłowościami rozwojowymi),
 • trudności dziecka w relacjach rówieśniczych, rodzinnych, społecznych,
 • chorobę somatyczną lub psychiczną członka rodziny,
 • kryzys rodzinny związany z nagłą lub poważną zmianą (np. rozwód/separacja rodziców, przeprowadzka rodziny, emigracja członka rodziny, problemy finansowe),
 • utrudnioną/zaburzoną komunikację pomiędzy członkami rodziny.

Psychoterapeuta pomaga w zrozumieniu interakcji między poszczególnymi członkami rodziny. Działa na rzecz poprawy wzajemnej komunikacji, rozwiązania konfliktów. Stwarza atmosferę bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku, co pozwala rodzinie zająć się nawet najbardziej poważnymi problemami.

Psychoterapia rodzin jest prowadzona w oparciu o zasadę dobrowolności i motywacji do uczestniczenia w powyższym procesie osób zainteresowanych. Pierwsze dwa spotkanie są spotkaniami konsultacyjnymi, po których kontraktuje się ewentualną dalszą pracę, sesja trwa 1,5 godziny, a sesje odbywają się z częstotliwością raz na dwa tygodnie.

 

 

Terapia par jest szczególnym rodzajem wsparcia i pomocy dla związku. Celem terapii par jest przezwyciężenie trudności, jakie partnerzy napotykają we wzajemnej relacji. Terapia par daje możliwość do poprawy komunikacji, porozmawiania nawet o najtrudniejszych sprawach
w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. Zapewnia okazję do poszukania nowych, bardziej skutecznych niż dotychczasowe, rozwiązań. Dzięki obecności terapeuty, możliwe jest bardziej wnikliwe zrozumienie tego, co dzieje się w związku, wzajemne porozumienie
w omawianych problemach, wspólne podjęcie kluczowych decyzji odnośnie przyszłości.

Terapia par jest wskazana m.in.:

 • w sytuacji kryzysu relacji spowodowanego zdradą,
 • w obliczu choroby lub niepełnosprawności współmałżonka, partnera, dziecka,
 • w sytuacji nagłej, niekorzystnej zmiany, związanej np. z kryzysem ekonomicznym w rodzinie,
 • w przypadku różnic związanych z preferowanym stylem życia (np. odmienne poglądy na temat domowego budżetu, różne upodobania związane ze spędzaniem czasu wolnego, różnice światopoglądowe, brak wspólnego systemu wychowawczego wobec dzieci itp.),
 • w konfliktach związanych z odmiennymi potrzebami i preferencjami seksualnymi.

Psychoterapia par jest prowadzona w oparciu o zasadę dobrowolności i motywacji do uczestniczenia w powyższym procesie osób zainteresowanych. Pierwsze dwa spotkanie są spotkaniami konsultacyjnymi, po których kontraktuje się ewentualną dalszą pracę, sesja trwa 1,5 godziny, a sesje odbywają się z częstotliwością raz na dwa tygodnie.