Zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży

W celu doskonalenia potencjału rozwojowego dzieci i młodzieży stwarzamy możliwość udziału w zajęciach ukierunkowanych na rozwój umiejętności emocjonalnych, poznawczych oraz społecznych.
 

 

Zajęcia grupowe dla dzieci ciekawych świata, o bogatej wyobraźni i szerokich zainteresowaniach. Na zajęciach wykorzystujemy możliwości i zainteresowania dziecka, poprzez zachęcanie go do różnych form aktywności twórczej. Na zajęciach realizujemy:

 • działania techniczno-konstrukcyjne,
 • plastyczne,
 • literackie,
 • teatralne,
 • łamigłówki,
 • zadania logiczne.

Funkcjonowanie grupy oparte jest o trening kreatywnego myślenia i działania inspirowany międzynarodowym Programem Odyseja Umysłu.

Poprzez kreatywną współpracę, realizowaną w miłej atmosferze, uczymy dzieci, jak efektywnie wykorzystywać swoją energię i mieć poczucie sukcesu z własnej aktywności, dostrzegać swoje zasoby, rozwiązywać problemy i skutecznie porozumiewać się z innymi.

Grupa Bądź KreaTYwny sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci:

 • nieśmiałych – dzieci odkrywają swoje zasoby, w bezpiecznych warunkach uczą się prezentować innym swoje mocne strony;
 • przejawiających trudności z przestrzeganiem norm i zasad – dzieci w sprzyjającej atmosferze, z pomocą Trenera, są wdrażane do systemu reguł społecznych. Na własnym doświadczeniu uczą się, jak pomocne i ważne jest wspólne przestrzeganie zasad szacunku, bezpieczeństwa, fair-play.
 • interesujących się wieloma dziedzinami – dzieci o wszechstronnych zainteresowaniach często mają trudność z wybraniem jednokierunkowych zajęć dodatkowych. Udział w grupie Bądź KreaTYwny wspiera całościowy rozwój dziecka. Umożliwia równomierny postęp w wielu obszarach jednocześnie: fizycznym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Wspiera rozwój wiedzy i umiejętności
  w zakresie nauk humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, plastyczno-technicznych.

Zajęcia realizowane są w następujących grupach wiekowych:

Dzieci w wieku przedszkolnym:

 • 3-4 r. ż.,
 • 5-6 r. ż.

Dzieci w wieku szkolnym:

 • uczniowie klas I-III,
 • uczniowie klas IV-VI,
 • uczniowie gimnazjum,
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Zajęcia prowadzone są przez P. Patrycję Rajzer-Gieszczyk – pedagoga, certyfikowanego Trenera Odysei Umysłu.

Grupa spotyka się raz w tygodniu (piątki lub soboty) na 90 minut. Zajęcia trwają do końca czerwca 2016 r.

 

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS): grupowe zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży. Trening oparty jest na autorskim programie wykształcania i rozwijania kompetencji społecznych. Celem TUS jest nabycie i wzmocnienie umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz w środowisku szkolnym, rodzinnym i społecznym. Obejmuję naukę współpracy, rywalizacji, asertywności. Realizowany jest w grupach dostosowanych do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci.

Grupę dla dzieci nieśmiałych: grupowe zajęcia ogólnorozwojowe dedykowane dzieciom nieśmiałym. Podczas zajęć dzieci mają możliwość oswajania się z sytuacją nawiązywania i podtrzymywania kontaktów rówieśniczych, a także budowania bezpiecznej relacji z osobą dorosłą. Zajęcia realizowane są w grupach dobieranych pod względem wieku.

Coaching sportowy: przeznaczony dla dzieci i młodzieży uprawiającej indywidualne i grupowe dyscypliny sportowe. Skoncentrowany jest na wykształcaniu i wzmacnianiu  umiejętności psychologicznych niezbędnych do osiągania jak najlepszych wyników w wybranej dyscyplinie sportu.
Więcej o coachingu sportowym znajdziesz tutaj

Doradztwo zawodowe: realizowane przed dyplomowanego doradcę zawodowego w formie indywidualnych konsultacji. Adresowane do uczniów stojących przed wyborem kolejnego etapu edukacji lub zawodu.
Więcej o doradztwie zawodowym przeczytasz tutaj

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.